La Federació

La Federació Transforma porta (a partir d’ara FTP), és una entitat de segon grau conformada per set entitats federades i sense ànim de lucre. Planteja, des de la gestió de l’Ateneu La Bòbila, una acció educativa, així com de dinamització i d’organització de la comunitat amb l’objectiu de generar accions que promouen la millora de la qualitat de vida de la població.
Aquestes entitats son:
  • L’Associació Juvenil Sociocultural Porta-Sóller
  • L’Associació de Veïns i Veïnes
  • Agrupament Scout Creu del Sud 
  • L’Associació Porta Cultural
  • L’Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris
  • El Banc Solidari de Material Ortopèdic
  • El Grup de Dones Portenyes

Missió

Millorar les condicions de vida i de convivència de les veïnes i veïns a través de la gestió comunitària i democràtica del projecte de La Bòbila, així com de la gestió dels recursos i les activitats que aquest genera.

Visió

La Bòbila és l’instrument del qual es dota una comunitat per articular les intervencions vinculades a l’acció comunitària des de la solidaritat i la corresponsabilitat i que respon a uns principis metodològics que es resumeixen en 7 eixos d’acció: